Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

magdanestor
13:42
magdanestor
13:42
1756 11f5 500
Reposted fromtowo85 towo85 viamagolek22 magolek22
magdanestor
13:41
magdanestor
13:40
1186 c6e6 500
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol viabe-yourself be-yourself
magdanestor
13:39

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viabe-yourself be-yourself
magdanestor
13:28
7887 708e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamoppie moppie
magdanestor
13:18
Mów szczerze. To mój ulubiony rodzaj rozmowy.
— Haruki Murakami
magdanestor
13:18
2776 6832
Reposted fromtfu tfu vialarwyastralne larwyastralne
magdanestor
13:18
9056 1fb7
Reposted fromnyaako nyaako viasgrialux3 sgrialux3
magdanestor
13:17
6226 e671 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahouda houda
magdanestor
13:15
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viasgrialux3 sgrialux3
magdanestor
13:13
1465 7945 500
Reposted fromfungi fungi viacylonapplepie cylonapplepie
magdanestor
13:13
2795 844d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
magdanestor
13:13
7602 35e6 500
Reposted fromxawery xawery viasgrialux3 sgrialux3
magdanestor
13:12
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
magdanestor
13:12
7669 ad2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
13:11
1843 77f8

December 01 2016

magdanestor
20:12
2182 d2bf
Reposted frompelnamilosci pelnamilosci viaedenpath edenpath
magdanestor
20:12
5304 44cf
magdanestor
20:12
0861 3071
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl