Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2016

magdanestor
17:40
Sól w nasze rany, cały wagon soli 
By nie powiedział kto, że go nie boli 

Piach w nasze oczy, cały Synaj piasku 
By nie powiedział kto, że widzi jasno 

Głód w nasze trzewia, suche kromki głodu 
By nie powiedział kto, że nie wiem co głód 

But w nasze krocza, kopniaków choć tysiąc 
By nie powiedział kto, że spłodziłby co 

Knut w nasze głowy, sto pałek umyślnych 
By nie powiedział kto, że sobie myśli 

Strach w nasze serca, tyle grozy gęstej 
By nie powiedział kto, że nie zna lęku 

I salwę w płuca czy tez sznur na szyję 
By nie powiedział kto, że jeszcze żyje
— Rafał Wojaczek "Sól"
Reposted fromvigil vigil viamielle mielle
magdanestor
17:39
8317 5ef4 500
Reposted fromverronique verronique viamielle mielle

October 03 2016

magdanestor
18:24
Reposted fromoll oll viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
magdanestor
18:24
magdanestor
18:24
6376 c152 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabeetle beetle
magdanestor
18:21
6549 f3aa 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabeetle beetle
magdanestor
18:21
3464 061d 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayanek yanek

September 29 2016

magdanestor
20:50
magdanestor
20:49
8317 5ef4 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
magdanestor
20:36
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viazginieszmarnie zginieszmarnie
magdanestor
19:13
3046 7089
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianirvana27666 nirvana27666
magdanestor
19:13
magdanestor
18:20
1410 0071
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
magdanestor
18:20
Reposted fromFlau Flau viayoungandstupid youngandstupid
18:20
3052 bda3 500
Reposted frompandorcia pandorcia vianiewdzieczna niewdzieczna
magdanestor
18:11
Może to właśnie ja?
Nie odtrącaj mnie.
Może ja właśnie mam
wszystko, czego chcesz.
Ten chaos, w którym tkwię
zniknie, gdy poskładasz mnie.
— Ania Dąbrowska, "Poskładaj mnie"
Reposted fromcudoku cudoku viagaabu gaabu
magdanestor
18:10
8512 2b07
magdanestor
18:10
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viatytek tytek
magdanestor
18:10
a mi potrzeba
rąk twoich ciepłych
jak kubek herbaty
— Katarzyna Wołyniec
magdanestor
18:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl