Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

magdanestor
13:13
magdanestor
13:13
2536 72ec 500
Reposted fromhagis hagis viagosza gosza
magdanestor
13:11

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viacrambie crambie
magdanestor
13:10
magdanestor
13:10
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viawalkmen walkmen
magdanestor
13:08
1113 2db8
Reposted frompastainmy pastainmy viaShittyKitty ShittyKitty
magdanestor
13:05
8580 d856 500
#AA006
Reposted fromRamme Ramme viascorpix scorpix
magdanestor
13:04
and you are home
magdanestor
13:03
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle

February 16 2017

magdanestor
14:10
7303 88a9 500
Reposted frompaproshek paproshek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdanestor
14:10
3088 15b4 500
magdanestor
14:10
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamielle mielle
magdanestor
14:10

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viamielle mielle
magdanestor
14:10
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viamielle mielle
magdanestor
14:10
magdanestor
14:10
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
magdanestor
14:10
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viamielle mielle
magdanestor
14:09
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viamielle mielle
14:09
0645 2e73 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamielle mielle
magdanestor
13:43
9204 9861
Reposted fromrol rol viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl