Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

magdanestor
14:48
3938 60f3 500
magdanestor
14:48
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viamielle mielle

April 03 2017

magdanestor
17:26
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamielle mielle
magdanestor
17:26
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle

March 08 2017

magdanestor
12:55
magdanestor
12:55
8946 812f 500
Reposted fromamelinowa amelinowa vialexxie lexxie
magdanestor
12:53
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdanestor
12:53
Reposted fromshakeme shakeme viaolls503 olls503
magdanestor
12:53
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viaolls503 olls503
magdanestor
12:53
6741 7f9f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaolls503 olls503
12:53
8481 85f0

laurencephilomene:

baby bird being afraid of the flowers

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
magdanestor
12:52
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viainsanedreamer insanedreamer
magdanestor
12:51
9196 a5a0 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
magdanestor
12:51
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viasmaller smaller
magdanestor
12:51
5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viasmaller smaller
magdanestor
12:50
Cóż, Kobieto
W dniu Twojego Święta
Życzę Ci
Byś umiała nie pamiętać
Z ujmującym choć dodatnim
Twoim wdziękiem
Że już, taką - masz sukienkę

I
Ci
Życzę
Byś
Podobnie wdzięcznie
Wciąż myliła "znicze" z "Nietzsche"
I byś wciąż, z podziwem szczerym
Przyjmowała za jedyną tu różnicę
Że ten drugi -
To na imię miał Fryderyk

I
Życzę
Ci
Choć, tak auta jak i życia
- prowadzenie - nie zabawą
Kiedy - w prawo! - ktoś Ci powie
Ty zapytaj po swojemu
- w które prawo?

Niech
Dla Ciebie
Tylko Tobie
W tym salonie "Madam Wiosna"
Kwitnie ta promocja prosta
- taki rodzaj wernisażu makijażu

W świecie, w którym
Tak "dokładnie" zasadniczo
na każdego można "liczyć"
Ty
Bądź dalej
uśmiechniętą białą chmurą tajemnicy

Życzę
Proszę
Piszę do Cię
Byś w tym płocie
Który rośnie między trawą a kosmosem
Była przerwą, nie sztachetą
Tak, Kobieto
Dziś Ci życzę
Bądź
Kobietą

Andrzej Poniedzielski
Reposted fromflorentyna florentyna viapoezja poezja
magdanestor
12:49
2914 dabc 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viainsanedreamer insanedreamer
magdanestor
12:49
9237 fc8f 500
Reposted frombrzask brzask viawrazliwa wrazliwa
magdanestor
12:49
8506 5382 500
Reposted frombrzask brzask viawrazliwa wrazliwa
magdanestor
12:48
5498 92b1 500
Reposted frombrzask brzask viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl