Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

magdanestor
14:10
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
magdanestor
14:10
5129 4a91
14:10
magdanestor
14:10
6860 0833 500
Reposted fromfallintotime fallintotime vialexxie lexxie
magdanestor
14:09
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawolalabym wolalabym
magdanestor
14:09
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawolalabym wolalabym

May 04 2017

magdanestor
14:47
5753 40cc 500
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee vialexxie lexxie
14:45
3734 4c70

“High five”

magdanestor
14:44
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky vialexxie lexxie
14:43
4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viawolalabym wolalabym
magdanestor
14:42
0741 d65e 500
Reposted frommhsa mhsa viawolalabym wolalabym
14:41
3396 ea1f 500

Dopiero zaczęłam czytać, a już mnie mrozi. 🙈
#terazczytam #wzgórzepsów by @jakubzulczyk

magdanestor
14:41
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
magdanestor
14:39
Reposted fromzielono zielono viaawaken awaken
14:38
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viawolalabym wolalabym
magdanestor
14:38
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 10 2017

magdanestor
14:48
3938 60f3 500
magdanestor
14:48
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viamielle mielle

April 03 2017

magdanestor
17:26
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamielle mielle
magdanestor
17:26
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl