Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

magdanestor
16:09
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru vianutt nutt
14:45
magdanestor
14:44
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viamielle mielle
magdanestor
14:44

Tumblr_m8pvhuu7ko1qz9qooo1_500_large

Reposted fromcarly carly viamielle mielle
magdanestor
14:44

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamielle mielle
magdanestor
14:44
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viamielle mielle
magdanestor
14:44
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viamielle mielle
magdanestor
14:43
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viamielle mielle
magdanestor
14:43
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamielle mielle
magdanestor
14:43
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viamielle mielle
magdanestor
14:43

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle

May 08 2017

magdanestor
14:23
Reposted frommuladhara muladhara viagrzej grzej
magdanestor
14:22
1586 e9ac 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialexxie lexxie
magdanestor
14:21
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
magdanestor
14:21
Reposted fromvolldost volldost viawrazliwa wrazliwa
magdanestor
14:18
Reposted frommesoup mesoup viaolls503 olls503
14:18
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viaolls503 olls503
magdanestor
14:17
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaolls503 olls503
magdanestor
14:13
14:13
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl