Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

magdanestor
21:01
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamielle mielle

April 04 2018

magdanestor
10:31

Ze wszystkich klęsk
[które na siebie sprowadziłem]
byłaś moją ulubioną.

Zrobiło się ciasno, lecz nie tam gdzie chciałem,
marzyłem o tobie w małych pokojach kamienic
rozpadających się w biały dzień na ulicach.

Mieliśmy tylko lato, a ja wypatrywałem cię ze środka,
[kiedy deszcz bębnił o szyby jak wariat]
nie rozumiejąc swojej nachalności.

Z łatwością wierzyłem w rzetelność śmierci,
dlaczego więc tak ciężko było mi pojąć prostotę,
jaką jest brak wzajemności?

Być może byłem jedną z ofiar ślepej wiary,
pozwalającej kochać rzeczy i światy,
chociaż nie istnieją.

Pokazałaś mi,
[zwiększając odległość kolan od kolan]
że chłód może parzyć bardziej niż czułość,
i że można wstydzić się miłości,
podobnie jak złych uczynków.

— Eliza Makowska, „Klucznik”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

April 03 2018

magdanestor
21:09
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viamielle mielle
magdanestor
21:09
21:08
4938 8cff 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamielle mielle
21:08
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viamielle mielle
magdanestor
21:08
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamielle mielle
magdanestor
21:08
Reposted frommissyseepy missyseepy viamielle mielle
magdanestor
21:08
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viamielle mielle
magdanestor
21:06
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamielle mielle
magdanestor
21:06
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viamielle mielle
magdanestor
21:06
4555 42d0 500
Reposted fromtfu tfu viamielle mielle
magdanestor
21:05
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamielle mielle
magdanestor
21:05
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viamielle mielle
magdanestor
21:05
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viamielle mielle
magdanestor
21:05
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viamielle mielle
magdanestor
21:04
4409 6d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamielle mielle
magdanestor
21:04
magdanestor
21:04
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamielle mielle

December 02 2017

magdanestor
22:05
Reposted fromapatia apatia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...